Kozijn vergunning, hoe zit dat?

Mike avatar

Mike op 20-11-2015

In sommige gevallen zult u een kozijn vergunning moeten aanvragen bij uw gemeente wanneer u de oude kozijnen wilt vervangen voor nieuwe. In welke situaties dit geldt en wat de kosten van een kozijn vergunning zijn leest u in onderstaand artikel.

Kozijn vergunning

Kozijn vergunning aanvragen

In een aantal gevallen hoeft u helemaal geen kozijn vergunning aan te vragen en mag u de oude kozijnen zonder toestemming vervangen door nieuwe. Ook hier gelden weer uitzonderingen op. Bijvoorbeeld wanneer u in een (rijks) monument woont of wanneer de woning toebehoort aan een beschermd dorps- of stadsgezicht. In die gevallen zult u altijd een kozijn vergunning aan moeten vragen.

Los van bovenstaande uitzonderingen mag u kozijnen in de achtergevel en niet openbaar gekeerde zijgevel zonder vergunning vervangen, mits het daar bij blijft. Voor overige bouwwerkzaamheden zult u in veel gevallen wél een aanvullende vergunning aan moeten vragen.

Betreft het kozijnen aan de voorgevel en/of zijgevel aan de openbare zijde dan zult u ook een kozijn vergunning aan moeten vragen. Veel gemeentes stellen daarnaast de voorwaarde dat de oude vorm en stijl gehandhaafd moet worden. U mag dus niet zomaar houten kozijnen vervangen voor kunststof exemplaren.

Hoe verloopt een aanvraag?

Hoe het proces van een kozijn vergunning aanvraag precies verloopt is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Iedere gemeente hanteert immers andere regels omtrent de voor- en openbaar gekeerde zijgevel.

Over het algemeen behandelt een gemeente binnen 8 weken uw aanvraag. U kunt er niet zonder meer van uitgaan dat uw aanvraag zonder slag of stoot wordt goedgekeurd. In veel gevallen zult u het een en ander aan moeten passen om aan alle richtlijnen te voldoen.

In de fase die volgt mogen omwonenden 6 weken lang bezwaar aantekenen tegen uw bouwplannen. Echter heeft de gemeente aan het einde het laatste woord. De gemaakte bezwaren zijn dus niet bepalend voor uw aanvraag. De gemeente bepaalt of zij deze negeert of in behandeling neemt.

De kosten voor een kozijn vergunning

Net als het proces zijn de kosten niet eenduidig te benoemen. Over het algemeen moet u rekening houden met twee verschillende kostenposten: de kozijn specialist zal een vergoeding vragen en de gemeente vraagt een vergoeding voor de aanvraag.

Een gemiddelde kozijnspecialist vraagt zo'n € 350,- voor het verzorgen van een kozijn vergunning. De kosten aan de gemeenten lopen uiteen; tussen € 150,- en € 250,- zijn normale richtprijzen voor legeskosten.


Laat een reactie achter, vinden we leuk!